Jugendstil i Fredrikstad:
Storgaten 14

Detalj av karnapp og frontgavl.


© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no