Jugendstil i Halden:
Bache-Thoresen-gården, Storgaten 30

Arild Christen Lyche Huitfeldt etablerte en manufakturforretning i 1867. Denne ble med tiden en kåpefabrikk. Huitfeldt døde i 1886, 46 år gammel, og bedriften ble kjøpt opp av Jacob Schjelderup Bache fra Åsgårdstrand og Edvin Marenius Thoresen fra Halden. Firmaet Bache & Thoresen hadde tilhold i den såkalte Huitfeldtgården i Kirkegaten inntil 1911. Her var også ovennevnte J. S. Bache leieboer hos enkefru Emma Othilie Huitfeldt.

Bache & Thoresen lot oppføre sin egen fabrikkbygning med butikklokaler i Kirkegaten 30, ved Jernbanetorvet. Gården sto ferdig i 1911, og ble bygget etter arkitekt Albert Willes tegninger. Gården er bygget i pusset tegl, over tre og en halv etasje, der alle vertikale akser markeres med kraftige barokkgavler. Stiluttrykket er en jugendstil preget av barokk, med annen og tredje etasje bundet sammen med kvadrerte kolossalpilastre. De store vinduene har smårutede felter i overkant, og gavlvinduene har tredelt halvsirkelform. Første etasje er endel forenklet siden gården ble bygget.

Kåpefabrikken ble ominnredet til boliger omkring 1970.

Anvendt litteratur/kilder:
Arvid Johanson: Byggestiler i Halden - Norges empireby
Erling Børke - Historiske hus i Halden
Halden kommune v/Andreas Ebeltoft
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Albert Wille

Fra Fredrikshalds murarkitektur

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!