Jugendstil i Oslo:
Åkebergveien 50

Denne store hjørnebygningen ble oppført som arbeiderboliger i 1902. Byggeherre var Kristiania kommune, og arkitekt var Henrik Nissen. Dette var et av de tidlige kommunale boligprosjektene. På tomten sto tidligere et mindre hus som hadde tilhørt tømmermester August Fredrik Aslesen, men dette var blitt kommunal eiendom før århundreskiftet, og huset ble revet.

Gården er stort anlagt, med et bredt, brukket hjørne som definerer en plass ved gatehjørnet. Gården er utført i pusset tegl, med artikulering i huggen granitt, og har kraftige gesimser. Gården fremstår som tre sammensatte bygninger, hver med symmetriske gatefasader. Vinduene er gjennomført rundbuede, og gårdene er holdt i en enkel jugendstil, og minner meget om en samtidig boligkompleks i Dannevigsveien 7, utført av samme arkitekt.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899Jugendstil i Oslo

Henrik Nissen

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!