Jugendstil i Oslo:
Fagerborg kirke, Pilestredet 72

Kirken en vinternatt.

[tilbake]


© 2001 arc!