Jugendstil i Oslo:
Fagerborg kirke, Pilestredet 72

Tre portaler.

[tilbake]


© 2001 arc!