Jugendstil i Oslo:
Historisk museum, Frederiks gate 2

Dette borglignende jugendbygget troner monumentalt på Tullinløkkens vestside, med en hovedfasade vestover. Hovedfasadens midtparti med hovedinngangen er bygningens mest iøyenfallende og tiltalende ledd, med myke former og plastiske elementer i sten, smijern og glass. Arkitekten var Henrik Bull, og byggearbeidene ble påbegynt i 1898 og avsluttet i 1903. Byggingen kostet omkring 950 000 kroner.

Den første arkitektkonkurransen i forbindelse med Historisk museum ble vunnet av arkitekt Karl August Henriksen i 1890. Hans utkast var utført i nyromansk stil. Henriksen døde imidlertid før prosjektet kunne igangsettes. Henrik Bulls fasade og plan bygger på Henriksens utkast, men formspråket er radikalt endret. Museumsbygningen har et middelaldersk borgpreg, men stiluttrykket er likevel gjennomført jugend.

Museumsbygningens interiør er kanskje det mest gjennomførte innen hovedstadens jugendstil. Eksteriøret et utført i gul teglsten med partier i fin- og grovhuggen granitt. Former og hjørner er myke og avrundede.

Museumsbygningens viktigste og mest iøyenfallende ledd er utvilsomt midtpartiet mot Frederiks gate, der hovedinngangen er plassert. Granittrappen og det helhetlig utfformede vindusmotivet over tre etasjer defineres ytterligere av de to avrundede borgtårnene sammenbundet med en myk bue. Den ellers repetitive fasade innfattes av to kraftige siderisalitter. Alle inngangsdører er prydet med nasjonalt pregede art nouveau-former.Jugendstil i Oslo

Henrik Bull

Utvalgte utsnitt: 
Fasade mot Tullinløkken

Hovedfasadens midtparti

Hovedinngangstrappen

Siderisalitt mot Tulliløkken

Kortvegg mot Kristian IVs gate

Hovedinngangsdøren

Detalj av inngang fra Tullinløkken

Dekorert støpejernsrist

"Anno" utskåret i tre

"1902" utskåret i tre

Lysekrone

Detalj av lysekrone

Vegg med rundbuede åpninger

Dobbelsøyle med uglekapitél

Takhvelving i trappegangen

Vindu i bakre vegg

Plastisk overgang fra vegg til tak

Gulvmosaikk "HM"

Utgangsdør til baktrapp

Detalj av utgangsdør til baktrapp

Felt over utgangsdør

Detalj av indre pilasterGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!