Jugendstil i Oslo:
Historisk museum, Frederiks gate 2

Kortvegg mot Kristian IVs gate.

[tilbake]


© 2001 arc!