Jugendstil i Oslo:
Historisk museum, Frederiks gate 2

"1902" utskåret i tre.





[tilbake]


© 2001 arc!