Jugendstil i Oslo:
Heftyeterrassen, Thomas Heftyes gate 42

Dette omfangsrike boligkomplekset ble oppført i årene 1911-13 for Byggeselskapet av 1910, ved arkitekt Lilla Hansen. Bygningene ble oppført etter en arkitektkonkurranse. Initiativtagere til byggeselskapets opprettelse var advokatene Christian Hansson og Christian Butenschøn

Bygningsmassen er oppdelt i ulike deler, og stykket opp langs Heftyebakken. Mot Gimle terrasse har bygningene en enhetlig komponert fasade, monumental og symmetrisk, med dominerende flanker. Bygningene er oppført i pusset tegl over fire til fem etasjer med brutte gavler og en rekke fremskutte karnapper og et rundt tårn, med fasadepartier inndelt av brede risalitter. Heftyeterrassen er også rikelig utstyrt med smijernsbalkonger understøttet av kraftige, egenartede konsoller. Stiluttrykket er en kraftfull, barokkpreget jugendstil, med en monumental beliggenhet på Gimlehøyden, med sydfasade mot Frognerkilen.

Heftyeterrassen ble bygget ut med luksuriøse, særdeles romslige leiligheter, ”udstyret med al moderne komfort”. Et egenartet trekk er de opprinnelige skibodene ved inngangspartiene, innpasset i det arkitektoniske uttrykket.

I 1917 ble hele boligkomplekset solgt for kr. 780 000.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
By og bolig : en beretning om boligkulturens utvikling i Oslo, Brochmann, Odd, Oslo : Cappelen, 1958
Et fremstøt for boligsaken i Norge, Gierløff, Christian, Oslo : Gyldendal, 1940
Aftenposten 1912.11.05, 1917.08.27Jugendstil i Oslo

Lilla Hansen

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Vestfasade

Detalj av vestfasade

Fasadeparti mot Thomas Heftyes gate

Fasadeparti mot Thomas Heftyes gate

Detalj med balkong

"Heftyeterrassen"Geir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no