Jugendstil i Oslo:
Norderhovgaten 11

Denne hjørnegården ble oppført i årene 1902-03 for Brevig og Krogstad, etter tegninger av byggmester Samuel Borgfelt. Gården er utført i pusset tegl, der striper og buer er upusset. Veggflatene er rene flater, mens brystninger, overdekninger og gesims prydes av en rik blomsterdekor i jugendstil. Det brukne hjørnet er bekronet av en lav buegavl som bærer årstallet 1903. Vindusaksene er ikke symmetrisk ordnet, og første etasje danner en tung, kvaderpusset sokkel.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkivJugendstil i Oslo

Samuel Borgfelt

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Detalj av buegavl

Ornamentale detaljer (I)

Ornamentale detaljer (II)Geir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!