Jugendstil i Oslo:
Oscars gate 43

Denne luksuriøse leigården er stilmessig preget av århundreskiftets sans for den nyromanske stil. Her har arkitekt Oscar Hoff, sannsynligvis i samarbeid med Oskar Dehkes, innlemmet nygotiske elementer og gitt det hele et preg av jugendstil. Huset har en slank fasade mot gaten, og hadde opprinnelig én stor leilighet i hver etasje. Balkongene er av samme type som Oskar Dehkes har utført i President Harbitz' gate 23. Både Hoff og Dehkes hadde omkring 1895 praksis ved Kristen Rivertz' arkitektkontor. Oscars gate 43 ble byggemeldt i 1898 for en ingeniør Karl Tønnesen. Tønnesen var selv en av beboerne i 1900,

Fotografiene viser gården før og etter at den ble malt grå i 2000.Jugendstil i Oslo

Oscar Hoff

Utvalgte utsnitt: 
Inngangspartiet

Detalj av inngangspartiet

Vindu i annen etasje

BalkongerGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!