Jugendstil i Oslo:
Øvrefoss 4

Denne hjørnegården i krysset Markveien/Schleppegrells gate/Øvrefoss ble byggemeldt i 1902 for byggmester M. O. Søhol fra Hole, ved arkitekt Hans Grønneberg. Søhol var en ivrig eiendomsspekulant i 1890-årene, og lot blant annet oppføre nabogården Øvrefoss 2 i 1897, ved arkitekt S. R. Gulbransen.

Øvrefoss 4 er oppført i pusset tegl, over fire fulle etasjer. Bygningen er formet av kryssets gater, med en hovedfasade 45° på de to øvrige gatefasadene. De to underordnede fasadene har tette vindusakser med ujevn distribusjon. Hovedfasaden er symmetrisk komponert, med en svungen frontgavl som hovedmotiv, og smijernsbalkonger i sideaksene. Første etasje har store vindusåpninger adskilt av enkle pilastre. Her er det foretatt enkelte endringer som følge av forretningsdrivendes behov. De tre øvrige etasjene har glatte pussflater. Her har vinduene en iøyenfallende artikulering, med oppbrutte, svungne stukklister og ornamenterte brystningsfelter. Blomsterdekor går igjen i stukkornamentene. I det forhøyede gavlpartiet sitter et rundbuet vindu. Omkring dette finnes ornamenter i form av en ansiktsmaske, en fakkel og stiliserte solstråler. Stiluttrykket er preget av Hans Grønnebergs særegne jugendstil, med påvirkning fra senhistorismens eklektiske formspråk.

I 1902 byggemeldte dessuten Søhol en gård i Øvrefoss 6, også denne ved Grønneberg. Dette prosjektet ble det ikke noe av. I 1916 lot Søhol oppføre verksted og garasje i bakgården i Øvrefoss 4. Søhol beholdt lenge sine eiendommer i Øvrefoss.

Øvrefoss 4 ble bygget med en mengde små boliger. Ved folketellingen anno 1910 hadde gården 96 beboere fordelt på 23 leiligheter. Blant menneskene her den gang var kolonialkjøbmand Kristian Thoresen, ølkjører Tollef Gulliksrud, hovedkasserer ved A/S Foss Bryggeri Karl Johan Halvorsen, melkehandler Holm Grislingaas og konditor Morten Bryhn.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania skattetakstmatrikkel 1912
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Jugendstil i Oslo

Hans Grønneberg

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Detalj av gavlpartiGeir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no