Jugendstil i Oslo:
Kolkin-gården, Vallegaten 6

Denne staselige jugendvillaen ble oppført i 1908 for disponent og skofabrikkbestyrer Siegmund Salomon, innvandret fra Kiel mot slutten av 1800-tallet. Huset ble bygget etter tegninger utført av arkitekt Emil von Trepka.

Villaen har en sammensatt, men kompakt bygningsform. De stilistiske grunnelementer er hentet fra barokken, men utførelsen og detaljeringen er i høysete grad utført i jugendstil. Hjørnene markeres med kraftige og enkelt dekorerte lisener. Havefasadens midtakse markeres av en barokkgavl foran mansardtaket, samt et ovalt karnapp i første etasje.

Villaen har sitt navn etter familien som eiet huset i en årrekke. Nils Kristian Kolkinn kjøpte senere huset, og ostegrossisten Sverre Kolkin arvet det – og hans arvinger var eiere til 1990.Jugendstil i Oslo

Emil von Trepka

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Perspektiv fra Vallegaten

Fasade mot Pavels' gate

Havefasade og karnapp

Detalj av dekorert pilasterGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!