Jugendstil i Oslo:
Waldemar Thranes gate 40

Denne omfattende leiegården har fasader bygget på historismen, men arkitekten har dekorert den med en mengde felter i jugendestil. Her finnes gudehoder, kvinnehoder og dyrehoder som skulpturell utsmykning på en fasade som vender mot tre kanter. Gården ble bygget etter arkitekten Hans Grønnebergs tegninger datert 1902 for A. G. Nilsen.Jugendstil i Oslo

Hans Grønneberg

Utvalgte utsnitt: 
Detalj av fasadens komposisjon

Detalj med gudehode og blomster

Vinduer og dekor

Detalj av dekorativt felt

Kvinnehode under vindu

Detalj med kvinnehodeGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!