Jugendstil i Oslo:
Waldemar Thranes gate 40

Detalj av fasadens komposisjon.

[tilbake]


© 2001 arc!