Jugendstil i Oslo:
Waldemar Thranes gate 40

Detalj av dekorativt felt.

[tilbake]


© 2001 arc!