Jugendstil i Oslo:
Waldemar Thranes gate 40

Detalj med kvinnehode.

[tilbake]


© 2001 arc!