Jugendstil i Hønefoss:
Jørgensengården, Stabells gate 2

Denne gården ble oppført 1903 etter at en eldre bygning på tomten brant ned. Gården ble bygget for brødrene Thorvald (gullsmedmester) og Fridtjof (gravør) Jørgensen ved arkitekt Heinrich Karsten. Den forrgige gården på tomten tilhørte gullsemdbrødrenes far, gullsmedmester Johan Jørgensen, som i 1871 etablerte firmaet J. Jørgensen. Firmaet ble overtatt av sønnene i 1899, og hadde etter årtusenskiftet fremdeles tilhold i gården.

Fasaden mot Torvet har en regelmessig komposisjon, med nærmest kvadratiske vinduer (oppdelt i felter) jevnt fordelt i annen og tredje etasje, med sparsom detaljering. Enkle veggflater og en diskret gesims preger fasaden, som er utført i en enkel jugendvariant av nybarokk. Første etasje har tidligere hatt en korresponderende utforming, men her er fasaden siden forenklet og kledt med naturstensplater.

Anvendt litteratur/kilder:
Kulturminneregistrering, Ringerike kommune
Ringerike by- og bygdeleksikonHeinrich Karsten

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!