Jugendstil i Sandefjord:
Metodistkirken, Christopher Hvidts plass 6

Metodistkirken på Chr. Hvidts plass ble innviet 5. Mai 1918. Den ble oppført for den lokale metodistmenighet som ble opprettet i 1895. I 1907 ble det påbegynt en innsamling til bygging av kirke, og tomten var sikret allerede samme år. Kirkebygningen ble byggemeldt i november 1916, men grunnstenen var på plass allerede i august samme år. Kirken ble oppført etter tegninger av porsgrunnsarkitekten Haldor Børve. Han har valgt et gjennomført jugendstilsuttrykk, til tross for at denne stilarten stort sett var ute av motebildet da kirken ble bygget. Kirkens to hovedfasader er begge asymmetriske; den mot plassen er disponert på ganske tradisjonelt vis, mens den korte gatefasaden har sidestilt tårn og gavl. Hovedinngangen er - til forskjell fra de fleste kirker - plassert på langsiden. Kirkens fasader er utført i pusset tegl, med sokkel og vindusomramminger i blottlagt rød tegl. Kryptkirken i kjelleren ble innviet allerede 1. November 1917. Tross det sene byggeåret er nok Metodistkirken det beste eksempel på jugendstil i Sandefjord.

Anvendt litteratur/kilder:
Kulturminner 5.6, 1996 - Sandar historielagHaldor Børve

Et utvalg norske kirker

Utvalgte utsnitt: 
Kirkens kortsideGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!