Jugendstil i Sandefjord:
Kongens gate 10

Denne staselige gården ble ble oppført i år 1900 for manufakturhandler Martin Andreassen Brønnum etter tegninger av arkitekt Gustav Gulbrandsen. Samme byggherre og arkitekt finner man også i Kongens gate 9.

Bygningens hovedfasade vender mot Byparken, og danner en viktig vegg i byrommet. Bygningen er en av de staseligste i Sandefjord, og en av de best utførte bygningene i jugendstil. Den har fasader i gul tegl, der hovedfasadens symmetri fremheves av den høye, smale jugendgavlen som danner midtaksen sammen med de to balkongene nedenfor. Fasaden artikuleres gjennom bruk av rød tegl og puss, mens kraftige pussede pilastre binder annen og tredje etasje sammen. Striper av rød tegl markerer pilastrenes fundament. Gården har ellers et brutt hjørne mot Kongens gate. Den sekundære fasaden - som vender mot denne gaten - er blitt noe redusert gjennom et par uheldige endringer.

Anvendt litteratur/kilder:
Sandefjord kommunes bevaringsplakat
Registreringssentral for historiske dataGustav Gulbrandsen

Utvalgte utsnitt: 
Husets frontgavl

Detalj fra gavlenGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!