Jugendstil i Sandefjord:
Kongens gate 15

Denne gården ble bygget like etter Sandefjords bybrann år 1900 ved arkitekt Gustav Lorentz Gulbrandsen for kjøbmand i manufaktur John Elisæus Sanne Wetlesen fra Porsgrunn, som allerede i 1860-årene etablerte seg som handelsmann i Sandefjord. Han var også en tid skipsreder og verftseier. Sønnen Wilhelm Lauritz Wetlesen ble en kjent kunstmaler.

Huset er bygget i tegl over to og en halv etasje, og er satt sammen av to asymmetriske enheter som sammen danner en symmetrisk komposisjon, med unntak av høyredelens karnapp. Begge delene har midtstilte gavloppbygg. Fasaden er for det meste utført i gul tegl, med markeringer i rød tegl, puss og stukk. Gården er holdt i jugendstil.

Anvendt litteratur/kilder:
Bevaringsplakat, Sandefjord sentrum
http://www.lardex.net/framnesmekverksted/historienom.htm
http://draug.rhd.isv.uit.no/Gustav GulbrandsenGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!