Jugendstil i Sandefjord:
Kongens gate 9

Denne asymmetrisk komponerte bygningen ble oppført i år 1900 for manufakturhandler Martin Andreassen Brønnum etter tegninger av arkitekt Gustav Gulbrandsen. Samme byggherre og arkitekt finner man også i Kongens gate 10.

Bygningens gatefasade er stort sett utført i gul tegl. Gesimser er utført i puss, mens artikulerende elementer er i rød tegl og puss. Bygningen har et barokkpreget jugendpreg. Fasadens asymmetriske akse defineres av den svungne barokkgavlen og balkongen. I første etasje er det utført betydelige forandringer, mens en utskiftning av vinduer i annen etasje på 1970-tallet også har forringet kvaliteten noe.

Anvendt litteratur/kilder:
Sandefjord kommunes bevaringsplakat
http://draug.rhd.isv.uit.no/Gustav GulbrandsenGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!