Jugendstil i Sandefjord:
Privatbanken, Rådhusgaten 11

Denne mektige hjørnebygningen ble oppført i 1908-12 for Aktiekreditbanken. Arkitekten var Haldor Børve. Bankbygningen har en flott fasade mot byparken, og en sekundær fasade mot Rådhusgaten. Begge fasadene har fremskutte partier bekronet med hver sin svungne jugendgavl. Hushjørnet er brukket, og markert med et forhøyet tårnoppbygg. Inngangspartiet er lagt til hjørnet. Fasadene er elegant utført i solide materieler; grov og finhuggen granitt og larvikitt. Bankbygningen er en av Sandefjords mest markante jugendbygninger. Bygningen har fått et tilbygg i Rådhusgaten 13, i betydelig enklere stil. Bankdriften i bygningen besørges idag av DnB.

Anvendt litteratur/kilder:
Sandefjord kommunes bevaringsplakatHaldor Børve

Utvalgte utsnitt: 
Hjørnepartiet

Detalj av hjørnepartietGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!