Jugendstil i Stavanger:
Jelsagaten 49

Villaen i Jelsagaten 49 ble bygget i årene 1909-11, for industrieieren Thorvald Gregorius Mauritzen. Husets arkitekt var Knud Øgreid, og av hans svært få arbeider er dette det mest interessante - etter norsk standard et helt unikt hus i jugendstil. Huset er bygget over halvannen etasje, og er utført i bindingsverk med innslag av natursten og pussede og upussede teglstensflater. Villaen bærer preg av inspirasjon fra engelske landsens hus, riktignok filtrert gjennom tysk arkitektur, og ble påbegynt skissert allerede før eieren hadde anskaffet tomten på Storhaug - og naturlig nok betydelig omarbeidet da byggetomten var bestemt. Huset har en sammensatt og asymmetrisk komposisjon, med flere utspring, og et svært bratt tak, som både opptrer i sadelform, halvvalm og mansard. Et av husets markante trekk er det store, fremadbuede vinduet i stuen, påvirket av jugendstilens former i Darmstadt.

Villaen er fredet, som et fremragende og særegent stykke norsk jugendarkitektur.

Anvendt litteratur/kilder:
Svava Riesto - Norsk jugendstil, tyske visjoner. Knud Øgreids arkitektoniske realismeKnud Øgreid

Fra Stavangers murarkitektur

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Gatefasade

Havefasade

Plan 1. etasjeGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!