Jugendstil i Stavanger:
Mauritzengården, Provstebakken 2

Denne meget spesielle og svært vellykkede hjørnegården ble tegnet av arkitekt Torgeir Alvsaker, og sto ferdig i 1905. Den er kanskje Stavangers flotteste murbygning i jugendstil, og danner et fint fondmotiv i to gateløp. Gården er tre etasjer høy, bygget i rød tegl, som i fasaden er kombinert med rød puss. Det markante hjørnetårnet er én etasje høyere enn bygningen ellers, og er bekronet med et spir. Dekoren har bølgende former og karakterisisk jugenddekor. Både hjørnekarnappet og de to buede gavlene markeres ved runde pilarer som bryter gjennom gesimsen, og understøttes av særegne konsollkuler, lik de som er benyttet i Søregaten 30.

Dessverre er de opprinnelige jugendvinduene skiftet ut med noen nyere, mistilpassede vinduer.

Anvendt litteratur/kilder:
Trehusbyen - Kulturminneplan for Stavanger, kommunedelplan 1994-2005Torgeir Alvsaker

Fra Stavangers murarkitektur

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Mauritzengården som fondmotiv

Inngangsportal

Tårn og karnapper

HjørnetårnetGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!