Jugendstil i Tromsø:
Tromsø sparebank, Storgaten 65

Tromsø Sparebank ble grunnlagt i 1836, og fra 1877 hadde banken lokaler i en gård som hadde tilhørt Johannes Giæver. En eiendom ble i 1884 anskaffet med tanke på nybygg, men først fra 1904 kunne banken sette av kapital til byggearbeidene. Arkitekt Henrik Nissen i Kristiania utferdiget tegninger i 1909, og i januar 1910 ble byggearbeidene påbegynt ved ansvarshavende entreprenør Theodor Amundsen.

I tillegg til Sparebankens lokaler var det kommunale kontorer i bygget, samt bibliotek, Athenæum (leseforening), festsal og lokaler for Frimurerlosjen. Tromsø bibliotek holdt til her i årene 1915-73.

Banken er oppført i pusset tegl over tre etasjer på en høy granittsokkel, samt en høy mansardetasje. Teglstenen ble levert av teglverket i Tromsdalen.

Bygningen har fasader i puss med sparsomme stukkdetaljer, vendt mot tre gater; Storgaten, Fredrik Langes gate og Bankgaten. Den monumentale hovedfasaden mot storgaten har et forhøyet midtparti kronet med en svungen gavl. Huset har også karakteristiske runde hjørner. I midtaksen ligger også hovedinngangen. Stiluttrykket er jugend med preg av ny-Louis-Seize.

Første byggetrinn, mot syd, sto ferdig i 1912, og omfattet det meste av bygningsmassen. Nordfløyen ble fullført i 1915.

Sakfører og sparebankdirektør Andreas Ross Moursund døde i 1913, midt i byggeprosessen, og overrettssakfører Arnold Holmboe ble hans arvtager i stillingen.

Anvendt litteratur/kilder:
Nils Andreas Ytreberg - Tromsø bys historie (1946-71)
Selskapet for Tromsø bys velHenrik Nissen

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 

Fasaden mot Storgaten

Bankbygningen og Storgaten

Detalj av midtpartiet

Detalj av inngangspartiet

Detalj av ankerjern

Bankbygningen før nordfløyen ble oppførtGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!