Jugendstil i Tromsø:
Mackgården, Storgaten 73

Arthur Mack kjøpte i 1910 Sjøgaten 14 av dødsboet etter kjøpmann, colonialhandler og nederlandsk visekonsul Christian Fredrik Dreyer, som døde i 1907. Han drev et av de store handelshusene i Tromsø, J. C. Dreyer & Søn., men arvingene maktet ikke å drive dette videre. Handelshuset var grunnlagt av handelsmannen Jørgen Christian Dreyer.

Sjøgaten 14 hadde tomt like opp til Storgaten, og det var der Alfred Mack lot oppføre sin nye gård, som sto ferdig i 1912, da med adresse Sjøgaten 12c. Denne gården ble da betraktet som en moderne leiegård. Firmaet hadde imidlertid fortsatt sine kontorer i patrisierhuset i Sjøgaten 14. Byggmester og arkitekt for den nye gården var Theodor Amundsen.

Gården er oppført i pusset tegl over tre etasjer. Hovedfasaden er symmetrisk komponert, med et buet, hengende karnapp som midtakse. Karnappet har et barokktak i kobber. Over dette er et buet arkoppbygg i mansardtaket. Første etasje danner et tungt fundament, og er kvaderpusset i nedre del. Kurvehankbuer og rundbuer avslutter de store forretningsvinduene. Stiluttrykket er jugendstil, med enkel detaljering.

Anvendt litteratur/kilder:
Nils Andreas Ytreberg - Tromsø bys historie (1946-71)
Arkitekturguide for Nord-Norge - http://www.ub.uit.no/baser/arkinord/
Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø - http://draug.rhd.isv.uit.no/Theodor Amundsen

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 

Gatefasadens midtparti

Detalj av karnappetGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!