Artemisia AS


Artemisia AS ble stiftet høsten 1999, med Pål Steigan som daglig leder og hovedaksjonær. Selskapet har sitt tilhold sentralt i Oslo, midt i Rodeløkkas gamle trehusbebyggelse.

Foretaksnummer NO 981 089 154

I sine første år drev selskapet med rådgiving knyttet til informasjonsteknologi og nye medier. I den forbindelsen bidro vi i betydelig grad i å utforme en visjon for området mellom Foss skole og Ankertorget i Oslo. Tanken var at dette skulle bli en møteplass mellom IKT-bedriftene og det yrende kulturlivet på Grünerløkka. Utviklinga gikk litt annerledes enn vi hadde tenkt, men den rapporten vi bidro til å skrive i 2003 er den som dannet grunnlaget for reguleringsplanen for Vulkanområdet i dag.

Arbeidet med Vulkanprosjektet førte oss inn i konkrete kulturprosjekter på Grünerløkka, og da i første rekke Parkteatret scene. Dette selskapet ble opprettet av Geir Johnson og Pål Steigan i 2002. Med utgangspunkt i Nordens eldste kino har vi sammen med dyktige medarbeidere skapt et av de mest vitale kulturhusene i Oslo.

I dag bygger vi videre på disse erfaringene og satser på å utvikle bærekraftige kulturprosjekter som kan bidra til å fornye gamle byområder. Faren for global oppvarming og andre miljøkriser gjør at byen må finnes opp på nytt. Dette er et arbeid vi ønsker å bidra til.

 Artemisia AS, Postboks 6595, Rodeløkka, 0501 Oslo, telefon: 93 43 22 79, e-post: palsteigan@artemisia.no