Finnes venstresida?

Jeg stiller sp»rsm┬let fordi jeg ikke kan se at venstresida har klart ┬ st┬ opp med et klart venstrealternativ overfor det h»yrepopulistiske "folkeoppr»ret" de siste m┬nedene. Hagen har bl┬st venstresida overende, slik han ogs┬ har feid annen motstand til side. Ta diskusjonen om bensinprisen:

Er vi enige om at det finnes en menneskeskapt klimakatastrofe? Er vi enige om at en av de alvorligste ┬rsakene til denne er et voldsomt utslipp av CO2? til atmosf╩ren p┬ grunn av bruk av fossilt brennstoff? Ingen kan med bestemthet p┬vise at de ville v╩rforholda vi har opplevd i Italia og Storbritannia i h»st skyldes biltrafikk. Men klimamodellene sier at med »kte utslipp av klimagasser vil vi f┬ enda mer av den typen v╩r.

Norge har 0,75 promille av verdens befolkning. Vi st┬r for 2 promille av CO2-utslippet. Hvis vi er enige om at CO2-utslippet i verden ikke skal »kes, og at retten til utslipp skal fordeles solidarisk, s┬ m┬ Norge p┬ et eller annet tidspunkt ned p┬ 37,5% av det vi slipper ut n┬. I tillegg kommer at land som India og Kina ligger s┬ lavt per capita, at de n»dvendigvis m┬ »ke en god del for ┬ f┬ del i velstandskaka. Det betyr at vi sannsynligvis m┬ ytterligere ned for ┬ m»tes p┬ et b╩rekraftig verdensgjennomsnitt. Kanskje helt ned i 25%.


Norge plasserer seg p┬ omtrent det dobbelt av verdensgjennomsnittet.

Fra 1990 har Norge g┬tt i motsatt retning. Vi har »kt v┬rt utslipp av CO2 med 19%. Dette skyldes olje- og gassutvinning og veitransport. N┬ varsler regjeringa, uten motstand fra venstresida, at den vil senke bensinprisen. Er det noen som med handa p┬ hjertet kan love at det vil f»re til lavere utslipp av CO2?

Samtidig er Norge en sinke i forskning og utvikling av alternative energiformer. Sist jeg unders»kte brukte vi fortsatt flere penger p┬ ┬ forske p┬ atomkraft enn p┬ vindkraft og annen alternativ energi!

Norge oppf»rer seg som en arrogant milj»imperialist overfor flertallet av verdens folk. Dette m┬ venstresida forholde seg til. Jeg vil si at en politisk bevegelse i Norge som ikke aktivt g┬r inn for ┬ senke CO2-utslippet, ikke kan gj»re krav p┬ ┬ kalle seg venstre eller anti-imperialistisk.


Figuren viser totalt utslipp av CO2 per land. Hvis Kina og India skulle n┬ opp i v┬rt forbruk per innbygger, ville klimakatastrofe v╩re en forsiktig karakteristikk.

Er vi enige om alt dette? Jeg har ikke sett s┬ mye til disse standpunktene i det siste. Kommer det at jeg har lest d┬rlig?

Hvis vi er enige om alt dette, kommer sp»rsm┬let om hvordan Norge skal for eksempel halvere sitt utslipp. Her er ikke bensinpris det eneste svaret. Poenget er at hele den globaliserte varehandelen, bosettingsm»nsteret, infrastrukturen osv. er basert p┬ et stort og »kende utslipp av CO2. Alt dette m┬ revolusjoneres, hvis det skal v╩re mulig ┬ n┬ klimam┬lene.

Det snakkes om at folk p┬ landet m┬ ha bil. Det m┬ de sikkert. Men det norske bosettingsm»nsteret p┬ landet med tettsteder som bygges s┬ spredt at man nettopp f┬r et transportproblem. Jessheim, Elverum, Skedsmokorset osv bygges ut etter en amerikansk bilbasert modell. Elverum sentrum er en gigantisk parkeringsplass. S┬ lenge vi fortsetter ┬ bygge bilbaserte boliger, vil alltid kollektivtrafikken komme til kort. P┬ samme m┬te er n╩romr┬dene rundt de store byene bygd som det amerikanske suburbia. Ingenting finnes innen gangavstand. Alt ligger s┬ langt unna at bilen blir en n»dvendighet. Liknende ting kunne jeg skrive om varehandelen. Fri flyt og globalisering fyrer jo opp under CO2-utslippene.

Hvorfor bruker ikke venstresida denne glitrende anledninga til ┬ komme med samfunnskritikk og til ┬ sette de ulike sp»rsm┬la i sammenheng? Folk flykter fra Ap. Burde man ikke da gi dem et annet alternativ?

I f»lge Transport»konomisk Institutt er 16% av alle norske turer med privatbil p┬ under en kilometer og 40% under tre kilometer. Folk kj»rer til kiosken og r┬ner opp og ned Storgata. I lys av klimakatastrofen kan vi vel v╩re enige om at det er u»nsket adferd. Det er flere m┬ter ┬ pr»ve ┬ redusere slikt p┬: en m┬te er forbud, en annen er rasjonering og en tredje er pris. N┬ m┬ dette SJ LSAGT kombineres med en serie andre tiltak. Men om dette kommer p┬ plass, er vi igjen tilbake til forbud, rasjonering og pris. Hva foretrekker dere? I andre sammenhenger hevder vi at forurenseren m┬ betale. Hvorfor gjelder ikke dette her? Ute i Europa har man begynt ┬ kombinere alle disse tre tiltaka. Til og med i Italia der menn elsker sin Fiat h»yere enn kona, har man n┬ bilfrie s»ndager i mange storbyer. Men i Norge er vi sinker. Ogs┬ p┬ dette omr┬det.

Tilbake til overskriften: Finnes venstresida? Jeg ser bare saker og ikke helhet. Men stilt overfor h»yrepopulismen er en rein saksorientering livsfarlig. Hvor er de store ideene? Hvor er prinsippene? Hvor er analysen?

P┬l Steigan