Artemisia stedsutvikling


Visjon:
Å bidra til å skape levedyktige, attraktive og spennende by- eller landsbyområder der boliger, næring og kultur tilsammen skaper et godt menneskelig miljø.

Forretningsmodell:
Å forprosjektere by- og landsbyområder for kommuner, grunneiere og investorer og tilrettelegge for en allsidig stedsutvikling. Å drive rådgivning, tilrettelegging og utredning knyttet til dette.

Samarbeidsmodell
Artemisia stedsutvikling tar på seg rådgivnings- og utredningsoppgaver knyttet til stedsutvikling. Vi samarbeider faglig med Phoenix Planning Design AS, foreningen Amfora og arc! - arkitekturhistorie.no.

Prinsipper for stedsutvikling
Vi ønsker å bidra til å utvikle bymessige nabolag med et nettverk av gater som står i forbindelse med hverandre og en blanding av hustyper som har minst en felles samlingsplass. Når prosjektet er ferdig må det være mulig for beboerne å spasere til butikker og andre forretninger og tilbud. Plassering av parkering og bygninger, og utforming av gatene må være fotgjengervennlig.

Andre viktige punkter:
- Steder som er egnet for å holde på ungdommen
- Utvikle innbydende, attraktive sentra
- Bygge opp og støtte lokalt næringsliv
- Unngå kjøpesentre
- Redusere bilbruk
- Skåne naturen for utstrakte boligfelt

Næring, kultur og teknologi
Vi har tidligere utredet Akerselva innovasjonspark og påvist mulighetene til å skape ny vekst i et gammelt industriområde gjennom en vekselvirkning mellom forskning, kultur, næringsutvikling og boligområder. Vi har også utredet og etablert Parkteatret Scene som en kulturscene av en ny type på Oslo østkant. Vi har ekspertise på bindeleddene mellom kultur, teknologi og næring og et vidt kontaktnett som understøtter dette arbeidet.

 Artemisia AS, Postboks 6595, Rodeløkka, 0501 Oslo, telefon: 93 43 22 79, e-post: palsteigan@artemisia.no