Oslo:
Fridheim, Professor Dahls gate 29

Som midtpunkt på et tun bestående av flere eldre bygninger finnes denne sveitserstilsbygningen fra 1870-årene. Den klassisk komponerte villaen har lignende sirkeldekor i gavlen som man finner på Schirmers og von Hannos stasjonsbygninger på Kongsvingerbanen fra 1850-tallet, og likeledes på flere andre av Hegdehaugens villaer. De spisse vinduene i annen etasje kjenner man igjen fra Linstows gardevaktstue i slottsparken fra 1'840-tallet.

Kgl. Fuldmægtig i Kirke- og undervisningsdepartementet, Thorvald O. Boeck, fikk oppført huset. Sammen med Julie Boeck, f. Maschmann fikk han to døtre, den senere fru Backer, og senere fru generalkonsul Schram.

Familien hadde sin bolig i husets første atasje, der ett av rommene ble omtalt som Christian IVs kabinett. På Nasjonalgalleriet finnes et maleri av Harriet Backer som forestiller dette rommet, der Thorvald Boeck hadde sin bwerømte, 31 000 bind store boksamling. Denne boksamlingen befinner seg nå hos Videnskabernes Selskab i Trondheim, som kjøpte den i 1899.

Som leieboer hos Boeck i 1880 fant man arkeologen Ingvald Undset, far til Sigrid Undset.

Senere bodde arkitekt Lars Backer i huset, som leieboer hos sin mormor enkefru Boeck (mannen døde i 1901). Den samme Julie Boeck engasjerte forøvrig svigersønnen Herman Backer som arkitekt da huset skulle ominnredes i 1898. Forretningsmannen Fredr. Haug, som overtok huset etter enkefru Boeck, lot bygge uthus og garasje i 1924. Til dette arbeidet satte han arkitekt Nicolay Beer, som på 1920-tallet også tenget husrekken i Professor Dahls gate 24, og senere en tilsvarende i funkis-stil like ved, i Industrigatens sydlige del.

Fridheim huser idag en barnehage.

Anvendt litteratur:
Alf Næsheim - Kristiania i Oslo, bind 3

Andre kilder:
Byarkivets byggesaksarkiv
Byantikvarens arkiv

Geir Tandberg Steigan
Utvalgte utsnitt: 

Gavlens sirkeldekor[tilbake]


© 2000 arc!