Arkitekter:
Victor Nordan (1862-1933)

Victor Nordan var sønn av arkitekt Jacob Wilhelm Nordan, og var assistent ved farens kontor i årene 1881-84. Han studerte deretter ved South Kensington Museum (Victoria and Albert museum) i 1884-85, og var samtidig assistent ved et arkitektkontor i London. I årene 1886-87 var Nordan elev ved Königlich Technische Hochshule i Berlin.

Victor Nordan returnerte til Kristiania i 1887, og ble der kompanjong med sin far. Inntil farens død i 1892 utførte de arbeider sammen, sannsynligvis med betydelig innflytelse fra den yngre Nordan. Tomannsboligen i Uranienborgveien 2, Den tekniske skole (Cort Adelers gate 30, 1888-89), ombygging av Møllergaten skole (1891) og forretningsgården i Kongens gate 22 (1892-93) er de viktigste arbeidene utført av far og sønn Nordan.

De første to årene med selvstendig virksomhet utførte Victor Nordan enkelte leiegårder, samt utvidelsen av våningshuset på Søndre Skøyen gård (1895, opprinnelig ved Georg Bull, 1856), som ble en praktfull herregård i senklassisisme/nyrenessanse. Ved midten av 1890-tallet begynte han sin virksomhet som sykehusarkitekt, og det var innen dette området hans virksomhet ble mest betydningsfull. I 1894 utførte han Diakonissehuset i Lovisenberggaten 15-17, og i tidsrommet 1897-1926 sto han bak svært mange bygninger ved Ullevål sykehus. Han utførte dessuten Diakonhjemmets sykehus (Borgen i Oslo, 1900), Dikemark i Asker (1905), Haukeland i Bergen (1907-11), bygninger ved Aker sykehus (flere etapper), Rogaland fylkessykehus (Stavanger, 1920-27) og enda flere. Nordans sykehusbygninger fra tiden omkring århundreskiftet preges av enkle fasader der det meste av artikuleringen er utført i gul og rød tegl, i et formspråk preget av jugendstil. De senere sykehusbygningene er påvirket av nyklassisisme og nordisk nybarokk. Den sistnevnte varianten eksemplifiseres gjennom dr. Einar Lindboes privatklinikk i Josefines gate 30 (1915-16).

Victor Nordan utførte dessuten bankbygninger for Norges Bank i Hamar (1901) og Fredrikstad (1914-16), og flere kirker, blant andre Grymyr (Gran, 1899), Evenstad (Stor-Elvdal, 1904), Bjordal (Sogn, 1906) og Lykling (Moster, 1916). Han utførte Tyssedal kraftstasjon i 1918 sammen med Thorvald Astrup, og fra 1926 arbeidet han i kompaniskap med sin sønn Per Nordan.

Anvendt litteratur:
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget 1999
Homansbyguiden - Homansbyen vel og Norsk Arkitekturmuseum

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
RiksantikvarenNorske arkitekter

Utvalgte arbeider 
Christiania tekniske skole

dr. Lindboes privatklinikk

Karl Johans gate 14

Norges bank, Fredrikstad

Norges bank, Kunstbanken, Hamar

Inkognitogaten 17

Skovveien 18Geir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!