Arkitektur og historie i Oslo:
Christiania tekniske skole, Cort Adelers gate 30

Christiania tekniske skole ble grunnlagt i 1873, og frem til 1889 leiet man lokaler i Kristian IVs gate 8b, en fløybygning av den såkalte Eventyrgården (oppført 1873, revet). Skolens første direktør var Ernst Anton Henrik Sinding, som ledet skolen fra dens opprettelse til 1915. Sinding var tidligere lærer ved Nissens skole og Aars og Voss skole.

Denne nye skolebygningen ble oppført for Kristiania tekniske skole i årene 1889 etter tegninger av arkitekt Victor Nordan. Bygningen er utført i nyrenessanse, med en monumental, symmetrisk komponert fasade, der midtakse og flanker markeres av risalitter med hjørnekvadre. Midtrisalitten er kraftig, og har tempelgavl. En mindre, fremrykket del med altan markerer selve midtaksen. Fasadene er utført i rød tegl med artikulasjon i puss. Vinduene er hierarkisk komponert, med mindre, rundbuede vinduer i øverste etasje. Artikuleringen er enkel og kraftig. Oppføringen av skolebygningen kostet ialt 141 971 kr.

Til å begynne med ga skolen enkel ingeniørundervisning, men fra 1891 ble det gitt full ingeniørutdannelse; fra 1897 med navnet Kristiania tekniske skole. Frem til 1910 hadde skolen midlertidig status som høyskole - med høyskoleundervisning til 1912. I 1910 ble en permanent teknisk høyskole opprettet i Trondheim. Fra 1912 bar denne skolen navnet Kristiania tekniske mellemskole, og den ble siden kalt Oslo tekniske mellemskole og fra 1936 Oslo tekniske skole. I 1977 ble skolen overtatt av Staten, og i 1994 ble den innlemmet i Høyskolen i Oslo, og fikk navnet Oslo ingeniørhøgskole.

Kilder:
Oslo byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000
Amund Helland - Topografisk-statistisk beskrivelse over Kristiania, 1917
Norsk biografisk leksikon, 1936
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://www.hio.no/content/view/full/15380/Arkitektur og historie i Oslo

Victor Nordan

Til arc!s hovedside med navigasjon

Bygningens midtrisalitt

Detalj av midtrisalittenGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!