Arkitektur og historie i Oslo:
Christiania tekniske skole, Cort Adelers gate 30

Detalj av midtrisalitten.

[tilbake]


© 2003 arc!