Ålesund:
Borgundveien 7

Denne villaen ble oppført i årene 1904-05 for tømmermand Peder Olaus Andreassen Ekrem fra Borgund ved arkitekt Harald Krohg Stabell. Ekrem var før bybrannen i 1904 eier og beboer av en bygård i Skaregaten. Han var bror av landskapsmaleren Ole Daniel Ekrem. Peder Ekrem var i flere år beboer av huset i Borgundveien 7.

Borgundveien 7 er et eiendommelig utseende hus, oppført over to og en halv etasje med en symmetrisk komponert panelfasade. De to oppstikkende spissgavlene som flankerer det polygonale karnappet gir huset dets spesielle karakter. Det er utført i en blanding av sveitserstil og jugendstil.

Huset ble underlagt enkelte forandringer i 1933 ved arkitekt Jens Flor for den daværende eier, fru Merok.

Kilder:
Ålesund kommunes byggesaksarkiv
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/
http://www.familysearch.org/

Geir Tandberg Steigan
Harald Krohg Stabell

Jens Flor

Bygningsoversikt

Jugendstil i Ålesund

Til Arkitekturhistorie/arc!3 med navigasjon© 2008 arc!/arkitekturhistorie.no