Åsnes:
Arneberg kirke

Konfirmasjonssøndagen 8. oktober 1871 skjeddde det en tragisk ulykke; tre mennesker druknet på vei over Glomma til Hof kirke. Oppsittere og grunneiere på Østsiden av Glomma tok initiativet til byggingen av kirken, og kirkens grunn ble gitt av Einar Christiansen Arneberg.

Arkitekt Henrik Nissen i Kristiania ble engasjert for å utforme den nye kirken. Byggmester Nils Nilsen Hunsager ledet arbeidet med byggingen, etter arkitekt Nissens tegninger, og denne tømmerkirken sto tilnærmet ferdig - og ble innviet - i 1878. Frem til like etter år 1900 var kirken upanelt.

Arneberg kirke er en langkirke som ble bygget for 350 mennesker. Den er utformet i historismens enkle, middelalderinspirerte trestil, med langsider inndelt av markerte lisener. Den øverste delen av tårnet har en oktogonal grunnflate, og spissbuede vinduer og dekor vitner om gotisk stilpåvirkning.

Kilder:
Arneberg kirke
Hans Marius Trøseid - Hof bygdebok

Geir Tandberg Steigan
Et utvalg norske kirker

Bygningsoversikt

Henrik Nissen

Til arc!3s hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Perspektiv forfra© 2002 arc!