Åsnes:
Flisa jernbanestasjon

Flisa er hovedstasjonen på denne strekningen (Solørbanen), og er en monumental bygning tegnet av arkitekt Paul Due i 1893. Paul Due hadde ansvaret for utformingen av samtlige stasjonsbygninger langs strekningen.

Stiluttrykket er basert på sveitserstil, men det anes ved mønene et hint av dragestil. Etasjeskillerborden er utstyrt med rektangulære felter som dekor. Dette er et gjennomgående trekk ved stasjonsbygningene, som ellers har mye til felles. På Roverud er imidlertid rektanglene erstattet av stjerner.

Stasjonsbyningens to hovedfasader - mot bygden og mot skinnegangen - domineres av to spisse gavler. Fasadene er symmetrisk komponert.

Ved stasjonen finnes også et godshus, et ilgodshus (i laftet tømmer) en privetbygning og en lokstall (i tegl). Alle disse er også bygget i 1893 etter arkitekt Dues tegninger.

Anvendt litteratur:
Hartmann/Mangset/Reisegg - Neste Stasjon, 1997

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt

Paul Due

Utvalgte utsnitt: 
Hovedbygningen og ilgodshuset

Privetbygningen

Ilgodshuset© 2000 arc!