Arkitekter:
Paul Due (1835-1919)

Paul Due studerte ingeniørvitenskap ved Polytechnikum i Hannover i årene 1852-56, og arbeidet fra 1856 til 1865 som assistent ved forskjellige kontorer i USA, foruten å arbeide med fortifikasjonsanlegg for sørstatene under Den amerikanske borgerkrigen.

Due vendte tilbake til Norge i 1865, der han frem til 1868 i hovedsak tegnet bygninger i Drammen (23 i tallet), etter den store bybrannen der i 1866. Han arbeidet også delvis i Kristiania i denne perioden, og sto her bak utformingen av tudorvillaen i Josefines gate 5 (1866). I 1869 foretok Due en studiereise til USA.

Paul Due etablerte seg i Kristiania i 1870, der han sammen med den tyske arkitekten Bernhard Steckmest opprettet arkitektkontoret Due & Steckmest. Sammen med Steckmest sto Due bak flere sentrale byggverk innenfor den norske historismen. Firmaet ble oppløst i 1890. Arbeider fra Dues hånd i perioden 1870-90 omtales i artikkelen om Due & Steckmest.

Etter dette ble Due ansatt som arkitekt hos NSB, der han var jernbanens mest produktive arkitekt noensinne. Her tegnet han stasjonsbygninger til en rekke strekninger, og leverte flere tusen tegninger. Due tegnet stasjonsbygninger i tre og mur, i sveitserstil, dragestil og jugendpregede former. Dues stasjonsbygninger finnes blant annet på Ofotbanen, Gjøviksbanen, Setesdalsbanen, Solørbanen og Bergensbanen. Den monumentale Hamar jernbanestasjon (1896) er blant hans flotteste. Av stasjonsbygninger langs strekningen Solørbanen kan nevnes Nor Ilgodshus, Roverud, Grinder, Kirkenær, Namnå, Arneberg ilgodshus (nå på Kongsvinger) og Flisa (alle omkring 1893). Strekningens bygninger er preget av sveitserstil, med unntak av de laftede ilgodshusene. Unntaket er endestasjonen Elverum, som er utført i mur så sent som i 1910, i jugendpreget nordisk nybarokk. I Kristiania sto Due i 1899 bak stasjonsbygninger på Grefsen, Kjelsås og Tøyen (revet), samt Lørenskog stasjon (1901). Due tegnet også stasjonsbygninger for Holmenkollbanen.

Due påvirket arkitekturen på bygdene betydelig gjennom stasjonsbygningene i tre. Under oppføringen av disse ble gjerne lokal arbeidskraft benyttet, og disse bygget senere hus påvirket av jernbanearkitekturen.

Paul Due tegnet også en skolebygning i sin tid som jernbanearkitekt. Vålerengen skole ble utført i tiden 1891-95, med overlærerbolig og gymnastikksal, og var da den sto ferdig den største i Kristiania. Skolen er en monumental upusset teglstensbygning, med nygotiske og nyromanske elementer. I 1891 ble en av Dues viktigste 1890-tallsbygninger utenom stasjonene innviet: Festiviteten i Skien, et praktfullt monumentalbygg som idag huser Teater Ibsen. Due utarbeidet også utstillingsplan med bygninger ved Skiensutstillingen i 1891.

Etter fullførelsen av Elverum stasjon i 1910 begrenset Paul Due sin arkitektpraksis. Han rakk å levere tegningene til Vognhall 5 på Majorstuen i Oslo (Gardeveien 15) i 1912, ferdig 1913. Vognhallen huser idag Sporveismuséet.

Paul Due og sønnen Paul Armin Due er gjerne blitt forvekslet, fordi P. A. Due fra ca. 1898 til 1910 arbeidet i farens firma som da vesentlig utformet jernbanestasjoner. Det ser ut til at P. A. Due overtok mer og mer av farens virksomhet i denne perioden, og en rekke tegninger bærer signaturen P. A. Due.

Ved sin fraflytning fra Kristiania i 1890 averterte Paul Due 14 førsteklassesbygårder for salg. De annonserte eiendommer omfattet hans gård i Stortingsgaten, gårdene omkring Sehesteds plass, samt de av eiendommene i Det engelske kvarter som tilhørte Due.

I 1874 ble Paul Due, sammen med ingeniør Vogt, tillatt å anlegge og drive sporvei i Kristiania.

Anvendt litteratur:
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget 1999
Hartmann, Mangset, Reisegg - Neste stasjon, 1997
Homansbyguiden - Homansbyen vel og Norsk Arkitekturmuseum
Tradisjon og fornyelse - Norge rundt århundreskiftet, Nasjonalgalleriet, 1995
Einar Østvedt - Skiens historie, bd. 3
Aftenposten 1890.11.12
Fædrelandet 1874.04.22

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Teater Ibsen
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
Øyvind Reisegg ­ Paul og Paul Armin Due. To jernbanearkitekter ikke én.Norske arkitekter

Due & Steckmest

Paul Armin Due

Homansbyens hus

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Eidsberg kirke, ”Østfolddomen”

Hamar jernbanestasjon

Teater Ibsen

Josefines gate 5

Lørenskog jernbanestasjon (SESAM stasjon)

Flisa jernbanestasjon

Kirkenær jernbanestasjon

Grinder jernbanestasjon

Namnå jernbanestasjon

Roverud jernbanestasjon

Arneberg ilgodshus, Kongsvinger

Galterud godshus

Nor ilgodshus

Påbygg til Hoffskredder Reiersens gård, Akersgaten 26Geir Tandberg Steigan

 

© 2003/2006/2014 arc!