Åsnes:
Nedre Kjølen, Negardssvingen 3

Denne svært velkomponerte villaen ble bygget for handelsmannen Mathias Lie i 1897. Mathias var broren til Anders Lie som drev butikken på Jammerdal, og en tredje bror slo seg også ned i nærheten.

For å få reist huset engasjerte Mathias Lie byggmesteren Martin Braathen, som et par år i forveien hadde virket som lærling under byggmester Günther Schüssler under byggingen av Solørbanens stasjoner. Nedre Kjølens komposisjon og utsmykning viser av byggmester Braathen har latt seg inspirere svært meget av jernbanearkitekt Paul Dues arkitektur. Hustegningene er utført av Braathen selv.

Martin Braathen har gitt huset flotte proporsjoner, og et sveitserstilsuttrykk som er påvirket av dragestil. På havesiden dominerer et stort verandaparti. Husets annen etasje er forsiktig utkraget. Høyest opp mot mønet i fremre og bakre gavl finnes et rundt vindu med en davidsstjerne. Et slikt vindu finnes også på Anders Lies hus på Jammerdal. Nedre Kjølen har kryssende møner med mønekammer.

Byggmester Martin Braathen hadde ansvaret for byggingen av Rena kirke, og han har dessuten bygget flere villaer i området. Nedre Kjølen vises på illustrasjonsfotografinen under oppussingens siste fase i år 2000. Huset ble tilbakeført til de opprinnelige fargene gult og oker, men på fotografiene vises fremdeles noen fragmenter av hvitt.

Kilder:
Lars Petter Heggelund

Geir Tandberg Steigan
Utvalgte utsnitt: 
Huset sett fra havesiden

Husets verandaparti

Husets inngangsparti

Gavl over inngangen

Detalj av gavldekor og vindu med stjerne[tilbake]


© 2000 arc!