Bærum:
Furuvik, Dicks vei 12

Denne eiendommen ble kjøpt av løytnant Johan Tidemann Sverre i 1897. Han lot bygge denne villaen, etter tegninger utført av broren, arkitekt Ole Sverre. Huset sto ferdig før 1900, da den daværende feltartillerikaptein Sverre bodde her med sin familie. Johan Sverre var en fremragende roer, og ledet Norges OL-tropp i Athen i 1906. Han var i årene 1914-18 leder for Norges Riksforbund for Idræt, og i perioden 1908-27 var han også norsk kontaktperson for Den internasjonale olympiske komité. Johan Sverre avsluttet sin militære karrière som oberstløytnant, og var dessuten militærattasjé i Paris.

Furuvik ligger majestetisk til over skrenten opp fra stranden. Huset er oppørt i maskinlaft, og er komponert slik at det ikke har noen egentlig hovedfasade, men fasaden mot haven er nok den mest fremtredende. Stiluttrykket er nasjonalromantisk, med en mengde forseggjorte utskjæringer og en iøyenfallende inngangsbaldakin. Alle fasadene har asymmetrisk komposisjon, og vindusflatene er meget store Annen etasje er svakt utkraget, og hjørnene markeres av dreiede stolper. Byggherrens militære virke kommer til syne i de utskårne kanoner i veggflatene ved verandapartiet.

Kilder:
Per-Ivar Stokkmo
http://www.dagbladet.no/kronikker/960927-kro-1.html
http://www.idrett.no/t2.aspx?p=19139
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt

Ole Sverre

Utvalgte utsnitt: 
Fasade mot Dicks vei

Fasade mot nord

Villaens inngangsparti

Detalj av vindu

2den kanon! Fyr!

Detalj av vindusinnfatning

Villaens uthusbygning© 2005 arc!