Bærum:
Villa Fagerstrand, Sarbuvollveien 38

Villa Fagerstrand er en praktfull villa med stolte proporsjoner, tegnet av arkitekt Wilhelm von Hanno, for grosserer Joh. Sørensen, og oppført 1873-74. Uttrykket er beslektet med det von Hanno ga et prosjekt for Bygdøy kongsgård fem år tidligere. Samtidig er huset inspirert av nypublisert engelsk arkitektur, blant annet gjennom vindskienes skivedekor. Ellers finnes detaljer hentet fra Villa and Cottage architecture, som ble publisert i London 1871. Etasjeskillerbåndet er betydelig forminsket siden de kraftige man finner i 1850-tallets trearkitektur, men er fremdeles tilstede, som en diskret bladbord.

Villaen har en spesielt herskapelig dimensjonert førsteetasje, som viser at haven og havet begge betød mye for byggherren.

Dette svært velformede huset, som dessverre er gjennomgått noen mindre endringer, huset omkring årtusenskiftet blant annet et arkitektkontor. Byggherren Joh. Sørensen eiet forøvrig huset i over 30 år.

Anvendt litteratur:
Jens Christian Eldal - Historisme i tre, 1998
Matrikkel for Bærum, 1903

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt

Wilhelm von Hanno

Utvalgte utsnitt: 

Gavl mot øst


Østfasaden


Detalj av gavl


Sydgavlen


Nordsiden[tilbake]


© 2000 arc!