Drammen:
Fløya, Landfalløya 78

Dette herskapshuset ble oppført i 1847 etter arkitekt Wilhelm Hansteins tegninger. Det har en senklassisistisk, kompakt komposisjon, men samtidig har huset endel detaljer som røper innflytelse av den såkalte sveitserstilen; som det store takutstikket med dekorbord.

Eiendommen Fløia var kommet i Tollef Olsen Baches eie tidlig på 1800-tallet. Han var en bondesønn fra Uvdal som ble trelasthandler og haugianer. Bache etablerte seg i Drammen - etter oppfordring fra Hans Nielsen Hauge - i 1802, og tok borgerskap i byen året etter. Hans hjem ble et haugiansk sentrum i byen.

Huset som ble bygget i 1847 ble oppført for Tollef Baches sønn, stadshauptmann og trelasthandler Niels Bache, bak Baches sjøboder ved ferjestedet. Niels Bache var sagbrukseier på Fossesholm og satt fire perioder i bystyret.

Fløia hadde opprinnelig en noe annerledes utførelse enn idag. Hovedinngangen var plassert på hovedfasaden, og denne fasadens komposisjon er blitt noe enklere. Endringene ble utført i 1856-58 etter tegninger av arkitektene Schirmer & von Hanno. Ved denne ombyggingen ble også huset tilføyet en lang, sammensatt sidefløy med tårn. Det er kanskje denne som har gitt huset dets navn.

Niels Baches hyppige gjest, dikterpresten Jørgen Moe, satt gjerne i fløyens tårn. Fløias engelskinspirerte parkanlegg på 80 mål ble utført av gartner Tokke etter en plan utarbeidet av Hans Gude.

Anvendt litteratur:
Jens Christian Eldal - Historisme i tre, 1998
Per Otto Borgen - Drammen byleksikon, 1995

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt

Wilhelm Hanstein

Schirmer & von Hanno

Utvalgte utsnitt: 
Den sammensatte fløybygningen

Inngangspartiet

Detalj av inngangspartiet© 2002 arc!