Eidskog:
Magnor jernbanestasjon

Denne stasjonsbygningen er tegnet av arkitekt Georg Andreas Bull. Stasjonen er bygget som hovedstasjon på strekningen Kongsvinger-svenskegrensen. Som strekningens øvrige stasjonsbygninger er denne monumentale hovedbygningen bygget i 1865, men den avviker sterkt fra disse i størrelse og form, og har lånt kompositoriske trekk fra Kongsvinger stasjon (Schirmer og von Hanno, 1862). Stasjonens navn var opprinnelig Rastad.

Privetbygningen er av samme type som på Åbogen og Matrand, men her avviker den noe fra de to andre, ved å være utstyrt med et glassfelt i gavlen. Den har ellers den samme delikate dekoren.

Anvendt litteratur:
Hartmann/Mangset/Reisegg - Neste Stasjon, 1997

Geir Tandberg Steigan
Georg Bull

Bygningsoversikt

Utvalgte utsnitt: 

Hovedbygningen sett fra sydvest


Stasjonens privetbygning


Detalj av privetbygningen© 2000 arc!