Fet:
Fet kirke

Fet kirke ble oppført i 1890, og ble bygget med 700 plasser. Byggearbeidene ble ledet av byggmester Günther Schüssler, som også var kirkens arkitekt. Kirken ble ygget i sogneprest Christian Egebret Nicolaisens periode.

Kirken er en langkirke med nygotisk preg. De fremskutte gavlene midt på skipet antyder en korsform. Tårnets hovedvolum er kubisk, mens den øvre delen har en oktogonal flate, som videreføres i tårnhjelmen.

Kilder:
http://home.online.no/~elbjoerg/kirker/navnprbd.htm
http://viking.no/lrf/kirken/sogneprester-i-fet.html

Geir Tandberg Steigan
Et utvalg norske kirker

Bygningsoversikt

Günther Schüssler© 2002 arc!