Fredrikstad:
Tamburen, Færgeportgaten 78b

Dette huset er bygget like etter den store brannen i 1830, og har én etasje over en høy grunnmur. Inngangspartiet er lagt i underetasjen.

Ved byggingen var gården eiet av Fredrikstad by, og her var det frem til 1855 bolig for Fredrikstads sogneprest. Fra 1855 var Tamburen på familien Ramms hender, først og fremst sakfører Ove E. Ramm.

Tamburen er blitt ominnredet betydelig ved en ombygging i 1949 utført ved arkitekt T. Narve Ludvigsen. Interiøret er utført etter tegninger av arkitekt Arnstein Arneberg.

I huset Tamburen finner man idag Balaklavas gjestgiveri.

Anvendt litteratur:
Erik Dahle - Bevaringsplan for festningsbyen Fredrikstad, 1969

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Fredrikstad

Kart over Gamlebyen i Fredrikstad

Arnstein Arneberg© 2001 arc!