Fredrikstad:
Schwartzenlund, villa Hvidehus, Kongens gate 6

Perspektivtegning, som gjengitt hos Jens Christian Eldal i "Historisme i tre" etter "Tidskrift för byggnadskonst og ingeniörvetenskap 1867", pl. 12-13.

[tilbake]


© 2003 arc!