Fredrikstad:
Schwartzenlund, villa Hvidehus, Kongens gate 6

Schwartzenlund, eller villa Hvidehus, ble oppført i 1866 for den innflyttede drammenser Thomas Werner Schwartz (1829-1906), etter tegninger av Stortingets arkitekt Emil Victor Langlet.

Schwartz var blant de mange drammensere som etablerte seg som trelasthandler og -eksportør omkring midten av 1800-tallet. Han kom fra en velstående rederfamilie, og fikk borgerskap i Fredrikstad i 1854. Der anla han i 1867 et teglverk, og i 1872 overtok han Sellebak Dampsag (Sellebak Brug) og etablerte noe senere et høvleri.

Schwartz drev dessuten en meget aktiv virksomhet på andre områder; han var ordfører, stortingsmann og tysk visekonsul, han var med på grunnleggelsen av Den norske Trelastforening og Fredrikstad Privatbank, og bidro til stiftelsen av Fredrikstad Blad. Dessuten bidro han blant annet til edruskapssaken og ga midler til drift av barneinstitusjoner.

Hvidehus ble bygget som et - i norsk sammenheng - stort anlegg, med tre fløyer rundt en gårdsplass. Den ene fløyen utgjorde selve villaen, mens de to øvrige var driftsbygninger. Villaen var gitt en sterkt asymmetrisk form, der et midtparti i to fulle etasjer definerte det kompositoriske tyngdepunkt. Det høye verandapartiet utgjorte den venstre del av dette høye oppbygget. Bygningen ellers besto av sammensatte volumer i en uvanlig form. Huset var utført i Langlets særegne sveitserstil, sterkt preget av italiensk villastil med et visst nygotisk preg i detaljeringen. Enkelte av vinduene var spisse, og forekom enkeltvis og gruppert.

Etter en brann i 1918 ble villaen sterkt ombygget, og tidlig i 1950-årene ble anlegget revet for å gi plass til Østfold Sentralsykehus. Hvidehus hadde en tid adressen Glacisgaten 10.


Fotografiet er gjengitt med tillatelse fra Fredrikstad museum.

Anvendt litteratur:
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86
Jens Christian Eldal - Historisme i tre, 1998

Andre kilder:
Fredrikstad museum v/Eirik Schibsted

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Fredrikstad

Emil Victor Langlet

Utvalgte utsnitt: 

Perspektivtegning


Plan© 2003 arc!