Fredrikstad:
Villa Riverside, Skolegaten 12

Villa Riverside var en av de store plankeadelvillaene som ble bygget i Skolegaten på 1800-tallets annen halvdel. Villaen ble bygget i perioden 1873-76 for trelastgrosserer Thorvald William Capjon (1843-95), som i likhet med flere av byens øvrige plankebaroner var kommet fra trelastbyen Drammen for å etablere sin virksomhet i Fredrikstad. Thorvald Capjon var Fredrikstads rikeste mann i 1875, da villaen var under oppføring. Den var tegnet av de kjente Kristianiaarkitekter Paul Due og Bernhard Steckmest, og var utført i en variant av sveitserstilen preget av nygotikk. Huset var bygget over halvannen etasje og hadde en grunnflate på 362 kvm. Taket var skifertekket og kraftig utkraget, mens husets ytre dekor var relativt enkel. Hovedformen var symmetrisk, men vinduene var stort sett asymmetrisk plassert. Kjøkkenfløyen var plassert vinkelrett på grunnflaten ellers.

Riverside ble et par år etter Thorvald Capjons død solgt til Elias C. Kiær, som igjen solgte villaen til Fredrikstad kommune i 1938. Villa Riverside ble revet i 1960-61.


Fotografi fra boken Mindre Alv, gjengitt med tillatelse fra Fredrikstad museum.

Anvendt litteratur:
Paul Due og Bernhard Steckmest - Samling af Skisser til utførte eller projecterede Træbygninger, 1878
Mindre Alv (Fredrikstad museums årbok 2001)

Andre kilder:
Fredrikstad museum v/Eirik Schibsted

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Fredrikstad

Due & Steckmest

Utvalgte utsnitt: 

Arkitektenes fasadeskisse


Arkitektenes planskisse© 2001 arc!