Fredrikstad:
Villa Ekheim, Rødsveien 12

Villa Ekheim ble bygget i to etapper, der første byggetrinn ble reist i 1896 mens det andre ble tilføyet i 1900. Dette eventyrslottet av et hus på Kråkerøy blir betegnet som et monument over Fredrikstads såkalte plankeadel. Ekheim var en kraftig ombygging og utvidelse av den gamle administrasjonsbygningen til Røds Brug, og ble tatt i bruk som bolig av trelasthandleren Hans Kiær.

Villa Ekheim er kanskje noe av det nærmeste man kommer den berømte prakt som kunne oppleves i det nedbrente Holmenkollen turisthotell II, som ble bygget på samme tid, og med samme arkitekt; Ole Andreas Sverre fra Fredrikstad. Røds Brugs bygninger ble opprinnelig reist av Ole Sverres far, byggmester Erik Olsen.

Sammenlignet med det ovennevnte hotellet fremstår Ekheim som noe lettere i utformingen, med panelte flater og innslag av myke jugendformer. Den praktfulle villaen frestår idag med sine opprinnelige farver.

Hans Kiærs sønn, Anders Kiær (1892-1981), bodde på Ekheim like til sin død.

Anvendt litteratur:
Jens Christian Eldal - Historisme i tre, 1998

Andre kilder:
Niels R. Kiær
Fredrikstad byleksikon

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Fredrikstad

Ole Sverre© 2001 arc!