Fredrikstad:
Fredrikstad turnhall, Turngaten 4

Denne laftede hjørnebygningen ble bygget som turnhall og foreningslokaler i 1899. Turnhallens arkitekt var Ole Sverre, som selv var fra Fredrikstad og dessuten medlem av turnforeningen.

Selve hallens fasade mot Tordenskiolds gate er ganske homogen, med store vinduer. Inngangssiden mot Turngaten er sammensatt, med en utkraget annen etasje som danner en fortsettelse av det markante hjørnet, og har variasjoner i dybde, med fremspringende ledd.

Turnhallen er bygget i laftet tømmer, og hadde opprinnelig endel dekorative dragestilsdetaljer som dessverre er fjernet ved ombygginger på 1900-tallet. Bygningen fremstår idag som et forenklet dragestilshus, der inngangspartiet er det mest forseggjorte ledd. I annen etasje finnes de for dragestilen typiske rundbuede vinduene i rekke.

Anvendt litteratur:
Fredrikstad byleksikon, 1986
Fredriksstad Tilskuer 1898.09.13

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Fredrikstad

Ole Sverre

Utvalgte utsnitt: 

Perspektiv fra Tordenskiolds gate


Detalj av inngangspartiet


Fasadetegning anno 1898© 2001/2014 arc!